Untitled Document
ثبت نام اولیه
بازدید کننده گرامی
فرم زیر جهت ثبت اطلاعات اولیه واحد شما به عنوان عضو سایت مستر چنگال می باشد.پس از تکمیل این فرم ، اطلاعات شما توسط مدیر سایت بررسی گردیده و سپس جهت اعتبار سنجی با شما تماس کرفته خواهد شد.
پس از تایید واحد با استفاده از گزینه پرداخت الکترونیکی حق عضویت نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایئد.لطفا در صحت اطلاعات وارد شده دقت کافی را داشته باشید زیرا تایید یا عدم تایید واحد شما منوط به اطلاعات وارد شده این فرم می باشد
با تشکر :: مدیریت سایت مستر چنگال
نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی مدیر
موبايل :
شماره تلفن :
کد شهرستان الزامی است بطور مثال 12345678-021
نام مكان :
نام مکان (فست فود ترنج)
استان: شهر:
نوع واحد: