تریا
آب انار دونه
مديريت
آقاي رفعيي
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
موقعيت
مرکز
آدرس
سي و سه پل/ابتداي چهارباغ بالا/مقابل مجتمع كوثر
تلفن
09133676632
فکس
0
ساعت کار
صبح   9      تا   24  
آدرس سایت
ایمیل
@
ظرفیت
0 نفر
موقعیت مناسب
تجربه جدید   ،   
بازدید 16018