رستوران
نيكان
مديريت
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
موقعيت
جنوب
آدرس
به زودی...
تلفن
36613375
فکس
0
ساعت کار
  
آدرس سایت
ایمیل
@
ظرفیت
0 نفر
نوع غذا
فرانسوي   
مدرن تركيبي   
موقعیت مناسب
جای شلوغ و باحال   ،   جشن یا مهمانی کوچک   ،   یک غذای اقتصادی با دوستان   ،   تجربه جدید   ،   
بازدید 67205