رستوران
پرنديس
مديريت
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
موقعيت
مرکز
آدرس
به عات عدم تمدید اطلاعات موجود نیست.
تلفن
فکس
0
ساعت کار
  
آدرس سایت
ایمیل
@
ظرفیت
0 نفر
نوع غذا
ایرانی   
ترکیه ای   
جنوبي   
موقعیت مناسب
جای شلوغ و باحال   ،   جشن یا مهمانی کوچک   ،   شام یا نهار با خانواده   ،   جای دنج و مناسب قرارهای دو نفره   ،   تجربه جدید   ،   
بازدید 23287